WhatsApp WhatsApp İletisim
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

EgRa Eğitim , Danışmanlık ve Psikolojik Testler Merkezi

LÜLEBURGAZ

Eğitim ve Seminerler

 • Ana-Baba-Ergen İlişkisi
 • Boşanma Sürecinde Çocuk ve Aile Çalışmaları
 • Ergenlik Dönemi ve Özellikleri
 • Güdüleme
 • İletişim Kurma Becerileri ve Önemi
 • Sınava Hazırlanan Çocuk ve Gençlere Yaklaşım
 • Başarıyı Arttırma Yolları
 • Gelecek İçin Kariyer Planlama Programı
 • Motivasyon
 • Karar verme ve Sorun Çözme
 • Ana-Baba Eğitimi
 • Ana Okulları ve Kreşlere Yönelik Eğitimler

Ana-Baba-Ergen İlişkisi


Ergenlik dönemi kişiler için oldukça önemli ve bazen sıkıntılı geçen bir dönemdir. BU dönemde anne ve babanın ergenlik dönemini ve özelliklerini bilip ona göre davranması ergenin sosyal,ruhsal ve kişilik gelişimi sürecinde karşılaştığı sıkıntıları çözmelerinde yardımcı olmasını kolaylaştıracağı gibi aile içi ilişkilerinde sağlıklı bir şekilde yürümesini kolaylaştıracaktır.

Boşanma Sürecinde Çocuk ve Aile Çalışmaları


Boşanma aşamasında depresyon olası bir sorundur. Bazı durumlarda daha önce başlamış olan depresyon bu boşanma sürecini tetiklemiş olabilir. Boşanma sürecinde eşlerin alacağı psikolojik destek her şeyi daha sağlıklı bir şekilde görmelerini sağlar. Önerilen boşanma gerçekleşmeden önce bir psikolojik desteğin alınmasıdır. Bu süreci boşanma öncesi, boşanma sırası ve boşanma sonrası olarak değerlendirmek daha doğru olur.

Boşanma ve  Çocuklar

Boşanmanın tüm evresinde yaşanan duyguların çocuklara yansıtılmaması gerekir Eş rolü biten kişilerin anne baba rollerini titizlikte uygulamaya devam etmesi gerekmektedir.
Boşanma sonrasında çocuklarda farklı semptomlar( alt kaçırmaları, kekemelik, tırnak yeme vb.)

Ergenlik Dönemi ve Özellikleri


Birey, çocukluğundan yaşlılığına kadar gelişen yaşam çizgisi üzerinde birbirinden
Farklı gelişim dönemlerinden geçer ve bu dönemler içerisinde birbiriyle
Aynı olmayan fizyolojik ve psikolojik bazı özellikler gösterir. Ergenlik dönemi de 11-12 yaşlarında başlayan ve 20li yaşların başına kadar devam eden bir dönemdir. BU dönemin özelliklerinin bilinmesi ergen bireyin ve çevresindekilerin iletişim problemlerini, çatışmalarını çözmelerini ve sıkıntılı geçen bu dönemin hem ergen hem de ailesi ve çevresindekiler için sağlıklı ve sorunsuz geçmesinde yardımcı olacaktır.

Güdüleme


Eğitimin amacı; bireyin var olan ve gelecekte ortaya çıkması olası ihtiyaçlarının neler olabileceğini fark etmek ve bunların karşılanması için hazırlık yapmak üzere kendi potansiyelinin ve sınırlarının farkında olarak bireye gerekli bilgi-beceri-tutum ve davranışları kazandırmaktır. Bu anlamda eğitimin hedefi, bilginin davranışa dönüşebilme sürecinde bireyin merakını canlı tutmaktır

İletişim Kurma Becerileri Ve Önemi


İletişim sosyal hayat içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir ve iletişim sadece kelimeleri içermemektedir. İnsanlar duygusal, bedensel iletişimi de kullanmaktadırlar. Kişinin karşısındakine istediği mesajı en doğru şekilde verebilmesi, kendini ifade edebilmesi iletişim yeteneğine bağlıdır. İletişim kurma çeşitlerini ve özelliklerini bilmek ve bunun önemini kavramak toplumsal bir varlık olan insan için gereklidir.

Sınava Hazırlanan Gençlere ve Çocuklara Yaklaşım


Sınavların yarattığı duygusal gerilim korku ve kaygı duygularını ortaya çıkarır. Kaygı kişilerin olayları yorumlayış biçiminden kaynaklanır.Eğitimciler ve anne-babalar, uygun yaklaşımlarla çocukların kaygılarını kontrol edebilir ve öğrencilerin başarılarını arttırabilirler

Başarıyı Arttırma Yolları


Başarıyı arttırmak için önce başarının kişi için ne olduğunu belirlemek gerekmektedir. Diğer yandan öğrencilerin gireceği SBS ve ÖSS’nin tanımlanması gerekmektedir. Böylece kişilerin kafasındaki başarının ve sınavın tanımının yapılandırılması sağlanacaktır. Yapılandırma, kişilerin ne istediklerini, nereye yürüdüklerini ve bunun için ne yapmaları gerektiği konusunda zihinlerini aydınlatacaktır. Bu süreç verimli ders çalışma teknikleri, stresle başa çıkma stratejileri, anne baba ile iletişim ve anne babaya rehberlik ile desteklenecek kişi için kendine uygun diğer başarıyı arttırma yolları keşfedilecektir.

Gelecek İçin Kariyer Planlama


Mesleki rehberliğin önemi, meslek seçimini etkileyen faktörler, meslek seçimiyle ilgili kavramlar, meslek ve alan/ders seçimi, meslek seçiminde kendini tanımanın önemi, meslekleri tanıma yolları, mesleki grup rehberliği, kariyer planlama, üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilerin genel özellikleri gibi konuları içermektedir. Bu konularda kişilerin aydınlatılması başarılı kariyer planlamaya yardımcı olacaktır.

Motivasyon


''Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek'' motivasyondur. Psikoloji dilinde ''güdü'' dediğimiz ''motivasyon'' ne kadar güçlüyse bir işi yapma gücümüz o kadar artar. Motivasyonu nasıl arttıracağını bilmesi kişi için birçok işi yapma gücünü de arttıracaktır.

Karar Verme ve Sorun Çözme


Günlük hayatta pek çok sorunla karşılaşır ve farkında olarak ya da olmayarak kararlar veririz. Karar verirken olası riskleri görebilmek, doğru analiz yapabilmek önemlidir.

Ana-Baba Eğitimi


Çocukların dengeli ve sağlıklı gelişimleri ve eğitimlerindeki başarıları, aile içi ilişkilerden ve ana-baba tutumlarından birinci derecede etkilenmektedir.
Çocukların dengeli ve sağlıklı gelişimi için anne babanın çocuğunun bedensel, duygusal, sosyal ihtiyaçlarının farkında olup onu anlayabilmesi, bu ihtiyaçları karşılayabilmesi gerekmektedir. Ana-baba eğitimi anne ve babaların çocuklarının her anlamda gelişimi için gerekli olanları öğrenmesini amaçlamaktadır.

Ana Okulları ve Kreşlere Yönelik Eğitimler


Anaokulu ve kreşlere yönelik eğitimler öğretmen ve ailelere yönelik eğitimleri içermektedir. Anaokulu, kreş dönemindeki çocukların yaş özelliklerinin aktarılması, disiplin, iletişim hakkında bilgilendirme, sınıf içi sorunların çözülmesi, sınıf içi kuralların oluşturulması ve devamlılığının sağlanması anaokulu ve kreşlere yönelik eğitim kapsamında yer almaktadır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret94607
Hava Durumu
Takvim